Latvijas vadošās tehniskās augstākās izglītības un zinātnes iestādes Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika jau trešo gadu Latvijā organizē pasaules vadošo mobilitātes programmu profesionāļiem «Pioneers into Practice 2019». Programma ir vērsta uz klimata pārmaiņu mazināšanu un tā dalībniekiem ļauj apgūt jaunas zināšanas, izstrādāt risinājumus ar vidi saistītām problēmām Latvijā un ārvalstīs un tuvināt pasauli klimatneitrālai ekonomikai.

«Pioneers into Practice 2019» ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» atbalstīta izglītības un mobilitātes programma profesionāļiem, kurā apvienojas industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes, zinātnes institūti, valstiskās un nevalstiskās institūcijas.

Programma vairāk nekā pusgada garumā, no maija līdz novembrim, piedāvā profesionāļiem praktiskos darbsemināros un tiešsaistes apmācībās paplašināt savas zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, inovācijas sistemātisko pieeju, saņemt kouču atbalstu, lai uzlabotu problēmsituāciju risinājumu meklēšanas prasmes, darboties starpdisciplinārās komandās, lai izstrādātu risinājumus Latvijas uzņēmumu vai organizāciju vides problēmām. Programma nodrošina arī finansiālu atbalstu ceļošanai un izmitināšanai, lai varētu piedalīties četru līdz sešu nedēļu praksē kādā no dalībvalstu vadošajām organizācijām. Prakse paver pionieriem iespēju nonākt saskarē ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem no visas Eiropas.

Ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas un organizācijas, kuru interesēs tās jārisina, var būt visdažādākās. Līdz šim RTU Dizaina fabrika piedāvājusi klimata pionieriem risināt gan sabiedrisko organizāciju, gan Latvijas lielo pašvaldību vides izaicinājumus. 2017. gadā bija jāmeklē risinājumi biedrību «Ekodizaina kompetences centrs» un «homo ecos:» uzrādītām problēmām – kā bremzēt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmu un kā samazināt oglekļa dioksīda emisiju pašvaldībās. Savukārt 2018. gadā problēmsituācijas definēja Jelgavas un Valmieras pašvaldības. Jelgava aicināja risināt jautājumu par to, kā izmantojot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) datus, pielāgoties klimata pārmaiņām, bet Valmiera – kā popularizēt videi draudzīgu mazo un vidējo uzņēmējdarbību.

Dalībai programmā var pieteikties līdz 11. Aprīlim, aizpildot elektronisku anketu «Climate-KIC» mājaslapā https://pioneers.climate-kic.org. Pieteikties aicināti potenciālie klimata pionieri, kam ir pieredze vai zināšanas par vides un klimata pārmaiņu izaicinājumiem, laiks un iespēja piedalīties visos programmas posmos, labas angļu valodas zināšanas un kas ir atvērti jaunām iespējām un zināšanām! Tāpat tiek gaidīti pieteikumi arī no uzņēmumiem un organizācijām, kas vēlas uzņemt praksē profesionāļus no visas Eiropas un iegūt risinājumus, pieejas, kas var palīdzēt turpmākai darbībai.

Plašāk: https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-mekle-nakamas-paaudzes-klimata-inovatorus

Rīgas Tehniskā universitāte, kas dibināta 1862. gada 14. oktobrī, un ir pirmā augstākās izglītības iestāde Latvijas teritorijā, ir Zaļo un Viedo tehnoloģiju klastera biedri kopš 2016. Gada. RTU ir ierindojusies starp zaļākajām pasaules augstskolām, zaļās politikas un ilgtspējas reitingā «GreenMetric» 2016. gadā augošas konkurences apstākļos iegūstot 135. vietu.