Aizvadītās nedēļas seminārā runājām par iekštelpu klimatu un kā to padarīt veselīgu. Dažādu uzņēmumu pārstāvji un savu jomu speciālisti dalījās gan teorētiskajās zināšanās par veselīgu iekštelpu klimatu, gan piedāvāja risinājumus un padomus, kā radīt pareizo mikroklimatu telpās.

Seminārā RTU BIF profesors, LLU VBF un RISEBA FAD viesprofesors Arturs Lešinskis stāstīja teoriju par ēku apsildes, dzesēšanas un adiabātisko mitināšanu, savu lekciju iesākot ar šādu ievadu:

“1.Visiem cilvēkiem neatkarīgi no to sociāli- ekonomiskā stāvokļa sabiedrībā ir tiesības elpot veselīgu, svaigu gaisu darba un atpūtas telpās. Telpu gaisa kvalitātei jāstimulē ražens darbs, mācības, arī prieks atpūtā.

  1. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām jābūt projektētām/iebūvētām/apkalpotām tā, lai telpu lietotājiem iespējami mazinātu risku tikt pakļautiem kaitīgu gāzu, izgarojumu un putekļu ietekmei neatkarīgi vai to izcelsmes avots ir ārpus ēkas, vai ēkā.
  2. Speciālistiem jādara viss iespējamais, lai personas, kuras pieņem lēmumus, tiek informētas par telpu gaisa kvalitātes nozīmi. Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas nevar tikt

projektētas/iebūvētas/apkalpotas balstoties uz maksimālas izdevumu samazināšanas principa.

  1. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām jābūt projektētām/iebūvētām/apkalpotām tā, lai iespējami samazinātu enerģijas patēriņu, bet tas nedrīkst notikt uz telpu gaisa kvalitātes un temperatūras komforta nodrošināšanas rēķina.”

(Arturs Lešinskis)

Uldis Strauts, kurš pārstāvēja kompāniju Menerga, kura ir dibināta 1980.gadā Vācijā,  pastāstīja, ka kompānija kopš 1980.gadiem ir veikusi daudzas inovācijas mikroklimata tehnoloģijās, kā piemēram, netiešā adiabatiskā dzesēšana, kas ir efektīvs dzesēšanas princips, kas sastopams dabā. Ūdenim iztvaikojot, tas paņem enerģiju no gaisa, kā rezultātā gaiss atdziest.

SIA Intellify ir Latvijā vienīgais uzņēmums, kas veic pilnu ēkas energoefektivitātes izsekošanas un uzlabošanas ciklu. Uzņēmums ir uzstādījis ēku vadības sistēmas (BMS) Rīgas Motormuzejā un CSDD ēkā, veic energopatēriņa monitoringu un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus Vidzmes slimnīcas C sektorā. Arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Latvijas Nacionālajā bilbiotēkā Intellify ir veicis energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Seminārā par veselīgu iekštelpu klimatu uzņēmuma pārstāvis dalījās ar jaunumiem, kurus uzņēmums ieviesis un to, kas vēl sagaidāms. Intellify ir SIA “Lafivents Serviss” meitas uzņēmums. Pārstāvis no Lafivents Serviss sniedza ieskatu labas prakses piemērā.

SIA Arbo Windows pārstāve pastāstīja, par logu ietekmi uz iekštelpu klimatu. Patīkamu mikroklimatu telpā ir iespējams uzturēt ar vēdināšanas palīdzību. ARBO Windows ražo logus ar ventilācijas sistēmām, kas ne tikai nodrošina svaigu gaisu telpā bez putekļiem no ielas, bet arī lieliski iekļaujas telpas interjerā. Arbo Windows ir Zaļo un Viedo tehnoloģiju klastera biedri jau kopš 2016. Gada.

Nākamais seminārs bezmaksas semināru ciklā plānots 4. Aprīlī!

Aktivitāte tiek realizēta Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).