Jau otro gadu Ekonomikas ministrija organizēja Klasteru dienas, kurās piedalījās 15 Latvijas Klasteri, tajā skaitā arī Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris.

Šīs tikšanās ir ļoti vērtīgas, jo tiek pieaicinātas dažādas organizācijas, kā, piemēram, Centrālās finanšu līguma aģentūra, Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Latvijas Investīcijas un Attīstības aģentūra, kuras līdzdarbojas Klasteru aktuālo jautājumu risināšanā.

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris dalījās pieredzē ar līdz šim paveikto, kā arī informēja par turpmākajiem plāniem. Plašāka informācija par Klastera īstenotajām un plānotajām aktivitātēm ir iekļauta Klastera prezentācijā: http://greentechlatvia.eu/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/Prezentacija_Green-Tech_Cluster_Salvis_08.2018-compressed_37.pdf

Vairāk par pasākumu variet lasīt: https://em.gov.lv/lv/jaunumi/20654-klasteri-ir-izcila-iespeja-latvijas-uznemumiem-iegut-
jaunas-zinasanas-pieredzi-un-nozimigus-biznesa-partnerus

Aktivitāti realizējis Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).

Papildu informācija

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ir pārnozaru sadarbības organizācija, kas apvieno komersantus, izglītības un pētniecības institūcijas, kā arī citas organizācijas, kas daļēji vai pilnībā darbojas zaļo un viedo tehnoloģiju sektoros. Klasterī šobrīd apvienojušies 52 biedri – 47 uzņēmumi un 5 augstākās izglītības un pētniecības iestādes.  Klastera mērķis ir veicināt biedru sadarbību, celt uzņēmumu konkurētspēju, palielināt eksporta apjomus, radīt inovācijas un jaunus produktus, kā arī veicināt starptautisko sadarbību, sekmēt zināšanu pārnesi, paaugstināt resursu efektivitāti un produktivitāti produkta, pakalpojuma, piegādes vai vērtības ķēdes ietvaros. Tāpat Klasteris īsteno dažādus pieredzes apmaiņas un informatīvus pasākumus, lai tā biedri un dalībnieki iegūtu jaunāko informāciju par veiksmīgu ieiešanu ārējos tirgos, labās prakses piemēriem eksporta veicināšanā, pieejamo valsts atbalstu un citiem jautājumiem.