GREEN-TECH LATVIA

A cluster for green & smart industries

GREEN-TECH CLUSTER
HAS RECEIVED

which attests to the level of cluster's
excellence comparing to other clusters
all over the Europe and activities implemented
to reach the cluster excellence

MEMBERS

ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS

EFFICIENT PRODUCTION

& environmentally-friendly raw materials

IT & SPACE TECHNOLOGIES

ENGINEERING

OTHER SECTORS

related to these

mechanical & machinery

58

Green-Tech Cluster is a cooperation platform for development of green and smart technologies in Latvia and Baltic Sea Region

0
members
0m €
members’ turnover 2017
0m €
SME’s export volume 2017
0
employees in member companies

News on Facebook

18 hours ago

Green-Tech Cluster

Last week, on June 20, framework of the event "Coffee With Expert", started Stage 1 of the Financial Skills Cycle. Together with their field professional, financial advisor and business coach, Ilgvars Skrīvers, the participants were introduced to the basic principles of financial skills. The key is to be aware and understand what your current financial situation is, what the risks are, and what more needs to be done to move things forward - to your financial well-being. The road is long, small steps go, but workable.
The second phase will take place tomorrow, June 26, at. 17:00. Saldus, Avotu Street 12, where you'll find out:
Types of making money;
How to design your own financial plan (strategy);
How to do it practically.
If you also want to improve your financial situation - nothing is missed, apply, come, find out and meet tomorrow!

Pagājušajā nedēļā, 20. jūnijā, aizsākās "Kafija ar ekspertu" Finanšu pratības cikla 1. posms. Kopā ar savas jomas profesionāli, finanšu konsultantu un biznesa treneri, Ilgvaru Skrīveru, dalībnieki tika iepazīstināti ar finanšu pratības pamatprincipiem. Galvenais ir apzināties un saprast- kāda ir Tava šī brīža finansiālā situācija, kādi ir riski un, kas būtu vēl jāsakārto, lai lietas virzītos uz priekšu- uz Tavu finansiālo labklājību. Ceļš ir garš, maziem soļiem ejams, bet paveicams.
Otrais posms norisināsies jau rīt, 26. jūnijā, plkst. 17:00, Saldū, Avotu ielā 12, kurā uzzināsiet:
Naudas pelnīšanas veidus;
Kā izstrādāt savu finanšu plānu (stratēģiju);
Kā to izdarīt praktiski.
Ja arī Tu vēlies uzlabot savu finansiālo stāvokli- nekas nav nokavēts, piesakies, atnāc, uzzini un tiekamies jau rīt!

Interreg Latvia - Lithuania Programme, Green-Tech Cluster, Kurzemes Biznesa inkubators
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

21 hours ago

Green-Tech Cluster

If you want to supplement your knowledge of how to arrangeyour financial situation and how to improve it, then apply, come and find out!

The second, financial literacy stage, already tomorrow, 26.06.2019, at 17:00. Saldus, Avotu Street 12.

Ja vēlies papildināt savas zināšanas, kā sakārtot savu finanšu situāciju un kā to uzlabot, tad piesakies, atnāc un uzzini!

Otrais, finanšu pratības posms, jau rīt, 26.06.2019., plkst. 17:00, Saldū, Avotu ielā 12.

Tiekamies!!!

Interreg Latvia - Lithuania Programme
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

5 days ago

Green-Tech Cluster

Gaisā jau jūtama Jāņu siera un pļavas ziedu smarža! 🌿🌼
Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris novēl visiem lustīgu un drošu līgošanu!
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

Changes to seminar dates!!!
Use the opportunity and apply!

Izmaiņas semināra norises datumos!!!
Noteikti izmanto iespēju un piesakies!
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook