Home2018-09-18T11:32:38+00:00

GREEN-TECH LATVIA

A cluster for green & smart industries

GREEN-TECH CLUSTER
HAS RECEIVED

which attests to the level of cluster's
excellence comparing to other clusters
all over the Europe and activities implemented
to reach the cluster excellence

MEMBERS

ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS

EFFICIENT PRODUCTION

& environmentally-friendly raw materials

IT & SPACE TECHNOLOGIES

ENGINEERING

OTHER SECTORS

related to these

mechanical & machinery

52

Green-Tech Cluster is a cooperation platform for development of green and smart technologies in Latvia and Baltic Sea Region

0
members
0m €
members’ turnover 2016
0m €
members’ export volume 2016
0
employees in member companies

News on Facebook

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

Mūsu Saldus Biznesa skolas dalībniekiem tuvojas noslēdzošais etaps!

Novembra divās pēdējās nedēļās, mūsu skolas dalībniekiem, apmācības noritēja raiti, kā arī notika gatavošanās Mentoringa sesijai.
Ar pieredzes stāstu, 21. novembrī, par to, kā ir uzsākts bizness, kas ir piedzīvots, ar kādām grūtībām ir nācies saskarties un par saviem nākotnes plāniem dalījās SIA "Conak Steell" īpašnieks Andris Kronbergs.
22. novembrī, pie dalībniekiem bija ciemos Saldus rajona attīstības biedrības izpilddirektore Sandra Fridrihsone, kura dalībniekiem pastāstīja, kas ir LEADER projekts un, kas ir nepieciešams, lai iegūtu atbalstu no šī projekta. Kā arī dalībniekiem tika stāstīts par to, kā labāk pārdot un prezentēt savu biznesa ideju citiem, lai veiksmīgāk to pārdotu un tiktu pie pozitīviem risinājumiem, savas biznesa idejas attīstīšanā un realizēšanā.
Savukārt, 28. novembrī, dalībniekiem bija gatavošanās Mentoringa sesijai. Tika aizpildītas anketas un intervēti dalībnieki, lai labāk saprastu viņu biznesa ideju, kas viņiem vēl ir nepieciešams, lai realizētu savu ideju un, ar kādām grūtībām vai problēmām viņiem nāksies vai nākas saskarties šobrīd, lai savu uzņēmējdarbības sapni realizētu.
Savukārt, 29. novembrī, pie dalībniekiem bija ciemos Ilgvars Skrīvers, kurš palīdzēja dalībniekiem salikt visus punktus uz i savas biznesa idejas tālākai attīstībai. Galvenais, pie kā dalībnieki nonāca nodarbību beigās ir tas, ka skola viņiem ir devusi iedvesmu un motivāciju rīkoties tālāk, ir ieguvuši daudz un noderīgu informāciju,ir ieguvuši pārliecību par sevi. Svarīga ir vērtību sakārtošana un, ka jāmainās ir tūlīt, lai kaut ko sasniegtu!
Šonedēļ, 5. decembrī, dalībniekiem ir paredzēta Mentoringa sesija, kurā viņi prezentēs Mentoriem savu biznesa ideju un vienosies par tālāko sadarbību ar mentoriem.

Veiksmi!

Interreg Latvia - Lithuania Programme
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

First regional Business Networking event in the topic "Composite materials" were successfully hosted in Liepaja. Businesses and researchers brought together under one umbrella. We are glad to see real opportunities for business growth. Next excellent knowledge sharing and networking events already is in planning process. Thank you all for coming Liepājas Universitāte, SIA Baltic Industrial Composites, SIA Scan Panel, Scan-Plast Latvia LSEZ SIA, SIA Boats SB, SIA Compor, SIA LVCT, VIA-S houses.

The activity was implemented by the Green and Smart Technology Cluster, within the framework of the Cluster program (contract No. 3.2.1.1/16/A/016).
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

"Kurzeme Business Incubator" in cooperation with “Green and Smart Technology Cluster” invites all interested parties, who want to develop and realize their business ideas, thus taking a step closer to establishing their business, to participate in the BEE Lab (Boost regional Entrepreneurship by Enabling cross border cooperation) business start ups at the final sixth Saldus Business School.

The aim of the school is to provide basic knowledge and practical skills as the most effective tools for business creation and development, maintaining competitiveness, as well as the opportunity to realize and develop their innovative business ideas. Meetings with entrepreneurs, including those who have developed their companies abroad, will be organized. Let's find out about their (non) success stories. The training will cover topics such as company strategy and management, marketing strategy, sales, start-up business management and many other topics. A mentoring program will also be provided where guest mentors will help participants, with their advice and experience, push the business idea for further development.

Saldus Business School lasts four months, where 1 month is the selection of participants to be held in December and 3 months of training from 03.01.19. – 27.03.19., where you can learn how to better define, evaluate and develop your business idea, develop a good business plan and get a lot of new and useful information. Training participants will be provided, even after the event, with mentors to support their ideas for further implementation, as well as to receive other services. Participation in training: FREE. Registration for participation in the event till December 28, 2018, by sending a request to the e-mail: evita@greentechlatvia.eu, giving your Name, Surname, telephone number and e-mail in your application. The number of participants is limited!

Saldus Business School 6 is part of the LLI – 157 BEE Lab project (Boost regional Entrepreneurship by Enabling cross border cooperation). This project is funded by the European Union. Total project size is 565685,76 EUR. Out of them co-funding of European Regional Development Fund is 480832,88 EUR. The project is co-financed by Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020. Aims is to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. This Press Release has been produced with the financial assistance of the European Union, The contents of this Press Release are the sole responsibility of Green and Smart Technology Cluster and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

APPLY, FIND OUT, IMPLEMENT!
______________________________________________

“Kurzemes Biznesa inkubators” sadarbībā ar biedrību “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” aicina pieteikties, visas ieinteresētās personas, kuras vēlas attīstīt un realizēt savas biznesa idejās, tādējādi sperot soli tuvāk sava biznesa izveidē, projekta BEE Lab (Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību) apmācībām, noslēdzošajā sestajā “Saldus Biznesa skolā”.

Skolas mērķis ir sniegt pamatzināšanas un praktiskās iemaņas par efektīvākajiem rīkiem uzņēmējdarbības izveidē un attīstībā, konkurētspējas saglabāšanā, kā arī iespēja realizēt un attīstīt savas inovatīvās biznesa idejas. Tiks organizētas tikšanās ar uzņēmējiem, tai skaitā arī ar tiem, kas savus uzņēmumus ir attīstījuši ārzemēs. Uzzināsim viņu (ne) veiksmes stāstus. Apmācībās tiks aplūkotas tādas tēmas kā uzņēmuma stratēģija un vadība, mārketinga stratēģija, pārdošana, Starta uzņēmējdarbības vadība un vēl daudzas citas. Būs nodrošināta arī mentoringa programma, kurā pieaicinātie mentori palīdzēs dalībniekiem, ar saviem ieteikumiem, padomiem un pieredzi, virzīt biznesa ideju tālākai attīstībai.

Saldus Biznesa skola ilgst četrus mēnešus, kur 1 mēnesis ir dalībnieku atlase, kura notiks decembrī un 3 mēneši apmācības, no 03.01.19. – 27.03.19., kurās varēs uzzināt kā labāk definēt, izvērtēt un attīstīt savu biznesa ideju, izstrādāt labu biznesa plānu un iegūt daudz jaunu un noderīgu informāciju. Apmācību dalībnieki tiks nodrošināti, arī pēc pasākuma, ar mentoru atbalstu savu ideju turpmākai realizēšanai, kā arī saņemt citus pakalpojumus.
Dalība apmācībām: BEZMAKSAS. Reģistrēšanās dalībai pasākumā līdz š.g. 28. decembrim, sūtot pieteikumu uz e - pastu: evita@greentechlatvia.eu, pieteikumā norādot savu Vārdu, Uzvārdu, telefona numuru un e – pastu. Dalībnieku skaits ierobežots!

Saldus Biznesa skola 6 ir daļa no projekta LLI – 157 BEE Lab (Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību). Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 565685,76 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 480832.88 EUR. Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. Mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs preses relīzes saturu pilnībā atbild Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

PIESAKIES, UZZINI, ĪSTENO!

Interreg Latvia - Lithuania Programme
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

3 weeks ago

Green-Tech Cluster

Blue Shock Race
⚡⚡⚡ Salvis Roga pārstāv Green-Tech Cluster un ar Blue Shock Race ir piedzīvojis daudz, bijis ar mums kopā Dubajas procesos, palīdzējis čempionātā jauniešeim un visādi citādi. Salvis arī ir nolēmis veikt investīciju Blue Shock Race. Kas ir viņa motivācija un kāpēc viņš to dara, skaties video.

✅ Vairāk par publisko investīciju kampaņu, ko šobrīd veic Blue Shock Race, lai palielinātu ražosānas jaudas, vari izpētīt šeit: www.blueshockrace.com/investment
Pūļa finansējuma kampaņa tiek organizēta Igaunijas platfromā Fundwise.

Kopā mēs varam vairāk! Ja arī TU esi nolēmis kļūt par Blue Shock Race investoru un līdzīpašnieku, tad reģistrējies Fundwise platformā, izpēti Blue Shock Race piedāvājumu un ja tas tev liekas interesants, tad AIZIET!

🌏 www.blueshockrace.com

#BlueShockRace #BSR #SalvisRoga #Investment #ElectricKart #Race #MadeInLiepaja #Fundwise #Latvia #Estonia #GreenTachCluster #Coworking #Liepaja
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

4 weeks ago

Green-Tech Cluster

If you are interested in gaining new knowledge about composite materials, be sure to join a Business Networking event on November 30 in Liepaja.
Event Key Points:
• Characteristics of polymers and composite materials
• Composite materials and environment
• Use of composite materials and business opportunities, especially in construction industry
Date: November 30, 2018,
Time: 10:00 EET
Place: Coworking Liepaja, 24 Veca Ostmala, Liepaja, LV-3411
Please, register here: https://ej.uz/BR_Liepaja
The event is FREE OF CHARGE
More info here: http://greentechlatvia.eu/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/Pasakuma_programma_30_11_46.pdf
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook