GREEN-TECH LATVIA

A cluster for green & smart industries

GREEN-TECH CLUSTER
HAS RECEIVED

which attests to the level of cluster's
excellence comparing to other clusters
all over the Europe and activities implemented
to reach the cluster excellence

MEMBERS

ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS

EFFICIENT PRODUCTION

& environmentally-friendly raw materials

IT & SPACE TECHNOLOGIES

ENGINEERING

OTHER SECTORS

related to these

mechanical & machinery

52

Green-Tech Cluster is a cooperation platform for development of green and smart technologies in Latvia and Baltic Sea Region

0
members
0m €
members’ turnover 2016
0m €
members’ export volume 2016
0
employees in member companies

News on Facebook

3 hours ago

Green-Tech Cluster

Stāsti, kas iedvesmo!

Pagājušajā nedēļā pie mūsu dalībniekiem bija ieradušās divas enerģiskas, neatlaidīgas un iedvesmojošas personības, kuras dalījās savos pieredzes stāstos par piedzīvoto, panākumiem un neatlaidību.

14. februārī pie dalībniekiem bija ieradušies SIA "Saldus Maiznieks" īpašnieks Raivo Blumbergs un “ Blue Shock Race” īpašnieks Artis Daugins. Viņi dalījās savos stāstos par to, kā viņiem ir gājis, ko viņi ir sasnieguši un ko ir piedzīvojuši, kā arī par saviem nākotnes plāniem. Viņi sniedza dalībniekiem motivāciju un pārdomas rīkoties, nebaidīties un tiekties pēc saviem sapņiem.

Raivo un Artis ir izcilas personības, savas jomas meistari un iedvesmojoši cilvēki!
______________________________________________

Stories, that inspire!

Last week, two energetic, persevering and inspiring personalities came to our participants and they shared their experience stories, about experience, success and perseverance!

On February 14, Raivo Blumbergs, owner of "Saldus Maiznieks" and Artis Daugins, owner of "Blue Shock Race", came to the participants and they shared their stories of how they have gone, what they have achieved and what they have lived on, as well as their future plans. They gave the participants motivation and reflection to act, not to be afraid and to strive for their dreams.

They both, Raivo and Artis, are excellent personalities, masters of their field and inspiring people!

Interreg Latvia - Lithuania Programme, Kurzemes Biznesa inkubators, Green-Tech Cluster
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

3 days ago

Green-Tech Cluster

Cluster brings together one of the fastest growing companies with a significant share of exports and potential for development of the Latvian economy in priority sectors. At the moment cluster has 60 members - companies, educational and research institutions, as well as other organizations that partly or fully operate in the industries of green and smart technologies.

ARBO Windows is one of them. The company is among one of the most modern manufacturers of wooden windows, doors and insulating glass units in the Baltic States and Northern Europe. ARBO windows joined Green-Tech cluster in 2016 and are exporting their products to Sweden, Japan, UK, Norway, Finland, France and Iceland. Two ISO certificates, CE marking, P-MARK certificate, NDVK (Norwegian door-and window control) certificate and FSC CHAIN OF CUSTODY certificate are ARBO WINDOWS greatest pride.
If you want to know more about ARBO Windows, visit their website - https://arbowindows.lv/en/
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

1 week ago

Green-Tech Cluster

Plānojot savu februāri un martu, neaizmirsti ieplānot ''Zaļo un video tehnoloģiju klastera'' un Elektrum organizēto bezmaksas semināru apmeklējumu! ... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

1 week ago

Green-Tech Cluster

Līdzfinansējums, pieredzes stāsts un sociālo tīklu izmantošana un pielietošana sava uzņēmuma attīstībā!

Šonedēļ, Saldus Biznesa skolā, 6. un 7. februārī, tika runāts par sociālajiem medijiem un līdzfinansējuma iespējām.

Par sociālajiem medijiem, to veidiem un izmantošanu, kā arī par mediju plusiem un mīnusiem, pielietojot tos sava uzņēmuma, preču vai pakalpojumu reklamēšanā, ar dalībniekiem dalījās Attīstības fonda "Stari" valdes locekle Beatrise Ķēde.

Savukārt, Ovi Watch līdzīpašnieks, Dāvis Paipa, dalībniekiem pastāstīja par to, ar ko nodarbojas viņi, kas ir sasniegts un kādi ir viņu nākotnes mērķi un sapņi. Tāpat, Dāvis dalījās savā pieredzē par sociālo mediju izmantošanu un tā ietekmi uz uzņēmējdarbību, par to, kā efektīvāk, ātrāk un labāk panākt rezultātus. Dāvis pastāstīja arī par līdzfinansējuma iespējām, kur tos meklēt un kā tie var palīdzēt tieši tev.
______________________________________________

Co-financing, experience story and the use and application of social networks for the development of your business!

This week, at Saldus Business School, on February 6 and 7,was talked about social media and co-financing opportunities.

About social media, their types and uses, and about the benefits and risks of the media, using them in the advertising of their business, goods or services, the member of the Board of Development Fund “Stari”, Beatrise Ķēde, shared with the participants.

On the other hand, the co-founder of the Ovi Watch, Dāvis Paipa, told the participants about what they were doing, what they had achieved and what their future goals and dreams were. He also shared his experience about the use of social media and its impact on business, on how to achieve results more effectively, quickly and better. He also told about the possibilities for co-financing options, where to look for them and how they can help you.

Interreg Latvia - Lithuania Programme, Green-Tech Cluster, Kurzemes Biznesa inkubators
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

Šodien Liepājas Energoefektivitātes centra atklāšanā piedalījās gan Liepaja University, gan daudzi citi klastera biedri.

Liepājas Universitāte ir ieguvusi #Ekoskola statusu un lepojas ar Zaļo karogu. Tas ir atzīts un prestižs ekosertifikāts, vides kvalitātes zīme, kuru saņem izglītības iestādes, kuras veiksmīgi ieviesušas Ekoskolu programmas prasības vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Pavisam nesen Liepājas Universitātē arī sekmīgi noslēdzās vērienīgs energoefektivitātes uzlabošanas projekts.
🌿
🌿
Today Liepaja University and many other members of Green-Tech Cluster attended Liepaja Energy Efficiency Center opening.

Liepaja University has earned the #EcoSchool status and is proud of their Green Flag Award - internationally acknowledged symbol for environmental excellence. The award is received by educational institutions which have successfully introduced the requirements of the EcoSchool Programme into their schools. Liepaja University has recently completed a successful energy efficiency improvement project.Šodien “Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris” Liepājā atklāja Energoefektivitātes centru, kura mērķis ir izglītot sabiedrību par viedas enerģijas iegūšanu un tās racionālu izmatošanu, kā arī popularizēt Kurzemē ražotus produktus.

Liepājas Universitāti pasākumā pārstāvēja Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inta Kulberga un projektu vadītājs Kaspars Baltputns. Dekāne Inta Kulberga atzinīgi vērtē iespēju piedalīties šādā pasākumā: “Mēs esam klastera biedri un universitātes uzdevums ir zināšanu pārnese no tehnoloģijām uz tehnoloģijām caur cilvēku. Turklāt Liepājas Universitātei vienīgajai no universitātēm ir Zaļais karogs, kā arī universitātē pavisam nesen ir pabeigts vērienīgs energoefektivitātes projekts. Mēs visi esam iesaistīti šajos procesos.”
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook