Home2018-06-05T15:14:55+00:00

GREEN-TECH LATVIA

A cluster for green & smart industries

GREEN-TECH CLUSTER
HAS RECEIVED

which attests to the level of cluster's
excellence comparing to other clusters
all over the Europe and activities implemented
to reach the cluster excellence

MEMBERS

ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS

EFFICIENT PRODUCTION

& environmentally-friendly raw materials

IT & SPACE TECHNOLOGIES

ENGINEERING

OTHER SECTORS

related to these

mechanical & machinery

52

Green-Tech Cluster is a cooperation platform for development of green and smart technologies in Latvia and Baltic Sea Region

0
members
0m €
members’ turnover 2016
0m €
members’ export volume 2016
0
employees in member companies

News on Facebook

2 days ago

Green-Tech Cluster

About experience and success stories!

This week, to our school participants, was marked by the fact, that to them came great personalities, their job craftsman and inspirational people, to share with their stories of success and failure, to share their experiences, that have passed through and, that have been experienced, thus encouraging and motivating our participants to act, do not be afraid and strive for their dreams. Completely everything is possible, just believe, that, what you are doing will succeed and the results, sooner or later, will be achieved.

THANK’S Andris Kronbergs, Ralfs Minkevičs and Raivo Blumbergs, that you found time to come to our participants and share with them in your story about what you have achieved and what else you want to achieve!

For the fulfillment of the dreams!
-----------------------------------------------------------------------------------
Par pieredzes un veiksmes stāstiem!

Šī nedēļa, mūsu skolas dalībniekiem, iezīmējās ar to, ka pie viņiem bija ieradušās lieliskas personības, sava amata meistari un iedvesmotāji, lai padalītos ar veiksmes un arī neveiksmes stāstiem, padalītos savā pieredzē, kam ir iets cauri un kas ir piedzīvots, tādā veidā iedrošinot un motivējot mūsu dalībniekus rīkoties, nebaidīties un tiekties pēc saviem sapņiem. Pilnīgi viss ir iespējams, tikai tici, ka tas, ko tu dari, tev izdosies un rezultāti, agri vai vēlu, tiks sasniegti.

Liels PALDIES Andris Kronbergs, Ralfs Minkevičs un Raivo Blumbergs, ka atradāt laiku, lai ierastos pie mūsu dalībniekiem un padalījāties ar viņiem savos pieredzes stāstos par to, ko esat sasnieguši un ko vēl vēlaties sasniegt!

Par sapņu piepildīšanos!
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

5 days ago

Green-Tech Cluster

We invite you to participate in Digital Marketing webinar what will be focused on digital marketing instruments and the opportunities to promote companies and their products abroad.

Date: August 30, 2018,
Time: 10.00 EET
Please, register here: http://eepurl.com/dDxn-j
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

1 week ago

Green-Tech Cluster

At Saldus Business School about Crisis Communications and Business School attending the seminar “Coffee with Expert”.

This week, on August 8, Beatrise Ķēde, visited the Saldus Business School participants, who at this time told the participants about the crisis communication. Communication management, it is an operational and successful planning activity. The purpose of crisis communication is to reduce the damage or negative impact. 3 phases of the communication crisis was also reviewed. It is important, when a crisis communication plan is drawn up and prepared.

On the other hand, on August 9, a seminar “Coffee with Expert” was held, in which participants of the Saldus Business School also participated. At this time, was talked about how to manage a business according to their own rules. Āris Birze, founder of the center for development SPIIKIIZI, and co-owner of PostNost, author of books, entrepreneur and a very positive and inspirational person, had come to tell how to do it. To help you manage your business, according to your rules, fear and excitement should be directed to you aside. You must not dispute and justify. Do not be afraid to start something new or change something. It’s important to understand, what I really want in my life. If you have aims, then you have to analyze them, think what they will give you if you reach them. Thoughts – Feelings – Action – Result! Cycle to achieve aims. If a person, who changes with time, can achieve very much. Plan your work and action, so that you do not waste tour time.

Thanks, Beatrise Ķēde and Āris Birze, when you found time to share your knowledge and experience with others. Thanks to our Saldus Business School participants and all those, who found time to come to this event.

See you at another time!

-----------------------------------------------------------------------------------

Saldus Biznesa skolā par krīzes komunikāciju un Biznesa skolas piedalīšanās seminārā "Kafija ar Ekspertu".

Šonedēļ, 8. augustā, pie Saldus Biznesa skolas dalībniekiem viesojās Beatrise Ķēde, kura šajā reizē dalībniekiem pastāstīja par krīzes komunikāciju. Komunikācijas vadība, tas ir operatīvs un sekmīgs darbības plānojums. Krīzes komunikācijas mērķis ir mazināt zaudējumus vai negatīvu ietekmi. Tika apskatītas arī komunikācijas krīzes 3 fāzes. Svarīgi, kad ir izstrādāts un sagatavots krīzes komunikāciju plāns.

Savukārt, 9. augustā, notika seminārs "Kafija ar Ekspertu", kurā piedalījās arī Saldus Biznesa skolas dalībnieki. Šajā reizē tika runāts par to, kā biznesu vadīt pēc saviem noteikumiem. Par to, kā to izdarīt, bija ieradies, lai pastāstītu, Āris Birze, izaugsmes centra SPIIKIIZI dibinātājs un PostNost līdzdibinātājs, grāmatu autors, uzņēmējs un visnotaļ pozitīva un iedvesmojoša personība. Lai tu varētu biznesu vadīt pēc saviem noteikumiem, tad bailes un uztraukums tev ir jānovirza malā. Nedrīkst atrunāties un attaisnoties. Nebaidies uzsākt ko jaunu vai mainīt. Tas tikai būs uz labo pusi. Svarīgi ir saprast, ko es pats īstenībā gribu? Ja tev ir mērķi, tad izanalizē tos, apdomā, ko tev tie dos, ja tos piepildīsi. Domas - Sajūtas - Rīcība - Rezultāts! Cikls uz mērķu sasniegšanu. Cilvēks, kurš mainās līdzi laikam, var sasniegt ļoti daudz. Kā Āris teica - biznesā, finanšu jautājumos, nedrīkst būt iesaistītas emocijas. Saplāno savus darbus un rīcību, lai veltīgi nebūtu iztērēts laiks.

Paldies, Beatrise ĶĒDE un Āris BIRZE, kad atradāt laiku, lai padalītos savās zināšanās un pieredzē ar citiem. Paldies mūsu Saldus Biznesa skolas dalībniekiem un visiem tiem, kuri atrada laiku, lai ierastos šajā pasākumā.

Uz tikšanos kādā citā reizē!
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

If you’re looking for partners in Bulgaria we can introduce you to Anna Naydenova, she is executive director of Bulgarian ICT Cluster. ICT Cluster has 10 members which includes more than 280 ICT SMEs. ... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

At Saldus Business School about funding opportunities and aims!

Last week, Ilze Grundmane, on the 1st of August , Head of Kurzeme Region AS “Development Finance Institution Altum” visited our Saldus Business School participants. She told participants about the possibilities offered by ALTUM for young entrepreneurs as well as existing ones. About that how does Altum look at your business idea, what need to follow, what need to submit and what to expect, using the services offered by ALTUM.
On the other hand, on March 2, Mārīte Daga, the head of the Bank “Citadele” Saldus Customer Service Center, had come to the participants and she told the participants how banks are looking at your business idea/a business plan, what need to consider and what should prepare. Afterwards, Ilgvars Skrīvers, who together with the participants continued the topic started last time about aims, their achievement and further development of self-study and development, which will serve as a good basis for successful start-up or development of business.

See you all at this week to get a lot of new knowledge, insights and tips!
-----------------------------------------------------------------------------------
Saldus Biznesa skolā par finansējuma iespējām un mērķiem!

Pagājušo nedēļu, pie mūsu Saldus Biznesa skolas dalībniekiem viesojās AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Kurzemes reģiona vadītāja Ilze Grundmane (01.08.2018.). Viņa dalībniekiem pastāstīja par ALTUM piedāvātajām iespējām kā jaunajiem uzņēmējiem, tā arī esošajiem. Par to, kā uz tavu biznesa ideju skatās ALTUM, kas ir jāievēro, jāiesniedz un ar ko ir jārēķinās, izmantojot ALTUM pakalpojumus.
Savukārt 2. augustā pie dalībniekiem bija ieradusies Bankas "Citadele" Saldus klientu apkalpošanas centra vadītāja Mārīte Daga, kura dalībniekiem pastāstīja par to, kā bankas skatās uz tavu biznesa ideju/biznesa plānu, ar ko ir jārēķinās un uz ko ir jābūt gatavam. Pēc tam pie dalībniekiem viesojās arī Ilgvars Skrīvers, kurš kopā ar dalībniekiem turpināja pagājušajā reizē iesākto tēmu par mērķiem, to sasniegšanu un virzīšanos tālāk uz sevis izzināšanu un attīstīšanos, kas kalpos par labu pamatu veiksmīgai biznesa uzsākšanai vai tā attīstīšanai.

Tiekamies, kā ierasts, šonedēļ, lai saņemtu daudz jaunas zināšanas, iespaidus un padomus!
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

Current trade missions

APPLY NOW